video

Burennetwerk Zuilen

28 oktober 2017

Fiorella is in gesprek met Ady Hoitink, over het burennetwerk en Ady's motivatie om actief bezig te zijn met (netwerken in ) de wijk.