video

Slotviering St. Jakobuskerk

28 oktober 2017

De laatste dienst in de Jacobuskerk is een feit. Hester is erbij aanwezig en spreekt enkele kerkgangers.