video

Verkiezing - Hoe stemt Zuilen

17 maart 2017

Bij het stembureau vraagt Martin wat de mensen gestemd hebben voor de landelijke verkiezingen.