video

De wijkraad en bewoners gaan in gesprek met JoU over de staat van het jongerenwerk in Overvecht.

28 november 2017